21.11.2017

Vi la ut forespørsel om vi skulle slutte oss til Raseklubbenes Fellesallianse på vår facebookside. Siden vi ikke fikk noen tilbakemelding fra medlemmene på dette, vil vi også spørre her på hjemmesiden. 


Styret vurderer om vi bør være med i Raseklubbenes fellesallianse (RFA). Dette er et samarbeid mellom raseklubbene for å få større gjennomslagskraft på RS (Representantskapsmøte). Et slikt samarbeid kan medføre at vi på RS vil bli like sterke som f.eks jakthundene, og har derfor større innflytelse på ting av betydning for klubben vår. I RFA blir man enige om hva som lønner seg, og hva man BØR stemme, samtidig som det ikke er et krav til å stemme som gruppa. Dvs at vi ikke binder oss til å stemme for noe vi selv er i mot. 


RS er over for i år, men jeg var så heldig at jeg fikk være med RFA og fikk klargjort en del av sakene som skulle opp, samt høre hva en del av raseklubbene mente. Dette var svært nyttig, og RFA fikk vist på RS at raseklubbene står sterkt når de står sammen. (Tidligere har ofte raseklubbene blitt «overkjørt» på RS). I noen saker på årets RS var det fornuftig å stemme det samme som de andre raseklubbene, mens det i andre tilfeller ikke var det (og for NBHK er det selvsagt viktigst å ta vare på våre medlemmers interesser i forhold til havanaisen). RFA jobber for sine samarbeidspartnere gjennom året. Som nevnt blir man ikke medlem i noen klubb, men inngår et samarbeid med RFA. Vi betaler ett lite beløp i året, slik at det kan leies møtelokaler, dekke utgifter til porto og andre småting i den forbindelse. Som samarbeidene klubb har vi også mulighet til å påvirke de andre klubbene ved å kunne legge fram synspunkter som er viktige for havanaisen.


På vegne av styret ber jeg om medlemmenes snarlige tilbakemelding på om vi bør inngå i samarbeidet på mail: nbhk@nbhk.info. Senest 10.desember


- Anniken Bille, leder
31.05 2017

På årsmøtet 13.april 2017 ble enkelte stemmer feilaktig forkastet. Her er et infoskriv angående dette, og dokumentasjon på stemmene som ble talt opp i ettertid.26.07.2016

NKK har sendt ut et høringsbrev, samt en forklaring til høringsbrevet, angående etablering av nordiske utstillinger.
Styret i NBHK har vedtatt å si nei til forslaget.28.04.2016

Frøydis Monsen har valgt å trekke seg som leder for klubben. Hege Sky Mokkelbost går da inn som leder, Elisabeth Bolsgård går inn som fungerende nestleder, og Tom Løkken Møkklegård 1. vara går inn som medlem.
Siren Næs går inn som webmaster inntil videre. 
Siren Næs og Bente Mikkelsen vil samarbeide om å administrere utgivelsene av bladet vårt Havanaiser'n inntil videre.


Vi vil takke Frøydis for det flotte arbeidet hun har lagt ned i klubben i sin tid som både nestleder, leder, redaktør og som ansvarlig for hjemmesiden.


03.04.2016
Hei alle. Nå har vi en god nyhet:) 
På rasespesialen 14.08.2016 gis det mulighet for eksteriørbedømming av familiehunder. Det være seg nedklipte eller fullpelsede som normalt sett ikke går på utstilling. 
En unik mulighet til å få vurdert sin hunds eksteriør. 
Dette er ikke en egen klasse, men blir bedømt av rasedommer etter utstillingen er ferdig. 
Pris blir som på ett valpeshow, kr. 250,- 
Dommer gis mulighet til å gi premiegrad fra Good til Excellent. 
Man kan få kjøpt excellent sløyfer for dem som ønsker det. (om man oppnår det.)
Dere kan melde på til styret eller utstillingskomiteen ved Ann Kristin Grefsheim
Vi håper at dette kan være ett fint tilbud for å få vurdert sin hund dersom man ikke ønsker å gå på utstilling med dem av ulike grunner. 
Som på en utstilling, blir det bindende påmelding.
Det er utarbeidet skjema for avlsvurdering. Resultatet blir IKKE registrert i DogWeb.


26.03.2016

På årsmøtet ble det fremsatt ønske om å vite hvor mange fulltbetalende medlemmer vi er og hvor mange som er familiemedlemmer og medlemmer innmeldt av oppdretter. Veldig bra innlegg som vi selvsagt ønsker å imøtekomme.Pr i dag er det 391 klubbmedlemmer (fullbetalende), 24 husstandsmedlemmer og 12 som er innmeldt fra oppdretter. Totalt 427 medlemmer. Vi håper å nå målet med 500 medlemmer rundt årskiftet igjen :) 

Som dere ser av protokollen var det ett ønske om at oppdrettere kunne få melde inn sine valpekjøpere og motta faktura direkte fra NKK selv. Vi har tatt dette opp med NKK og slik ble svaret: 

Pr. i dag er dette ikke mulig.

 NKKs RS vedtok i 2013, og 2014 å bevilge penger til IT-satsning som skal gå over flere år. Første prosjekt, er medlemsverving for klubber. 
Dette vil gjøre det enklere for klubber og oppdrettere og verve nye hundeeiere. 
Oppdrettere vil f.eks kunne melde inn sine valpekjøpere ved eierskifte av valpen. De skal kunne velge om de vil betale medlemskapet første året, eller om det skal sendes faktura til nye valpekjøper.

Klubbene vil også få bedre informasjon om nye registrerte eiere på sin rase, for enkelt å kunne verve disse som medlem. 

Dette systemet er nå under oppbygging, og vi har ikke helt klart når dette vil være klart.

For mer informasjon se vår nettside: http://web2.nkk.no/no/om_nkk/komiteer_+_grupper/it/IT-prosjekter.b7C_wlDYY-.ips "
 Sitat slutt.

Da får vi bare glede oss over at det er fremgang og at det blir enklere etterhvert. 09.02.2016
Kjære medlemmer. Husker du å betale medlemskapet ditt så du får vårt flotte medlemsblad i postkassen i år også? 

Vi ser at noen helt sikkert har glemt det ut og vil bare minne dere på at det fremdeles er tid å få det registret før bladet sendes ut. 


04.02.2016
Er det noen av våre medlemmer som kunne tenke seg å være ansvarlig for rasetorget på Norsk Vinner utstillingene fremover? Det som da skal gjøres er: Bestille standplass, rigge plassen med plakater, roll up, litt å servere osv. Dette må gjøres kvelden før utstillingen I tillegg står man for innkjøp og man må være tilstede hele dagen. Dele ut brosjyrer og infohefte om rasen, informere og prate om rasen til besøkende på standet. Nå skal det sies at det styret vurderer å avvikle dette på bakgrunn av dårlig besøk og høye kostnader, så den som overtar må være innstilt på å få snudd dette og gjøre det hele enda mer attraktivt. Er det noen som har ønske om å få dette til, så kontakt styret på e-post


30.01.2016
I forbindelse med årsmøtet i Kristiansand 12.03 har styret forhandlet frem gode priser på fullpensjon med overnatting til kr. 1150, - for enkeltrom og 1050,- pr. pers i dobbeltrom på Quality Hotell i nærheten av Sørlandshallen.
Fullpensjon inkluderer:
Overnatting, frokost, lunsj, kaffe, frukt og middag.

Er dette av interesse for noen av våre medlemmer, så send mail til leder

Vi skal ha felles middag fredag kveld, lunsj og kaffe under eller etter møtet, alt ettersom når vi får møtet i gang :)

29.01.2016 
Vedr. poengfordelig for mestvinnerlisten. 
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra en del medlemmer, så har styret hatt poengfordelingen oppe som sak på styremøte. Flere medlemmer føler seg ikke komfortabel med den nye måten å regne poeng på og har ett ønske om å gå tilbake til slik det var tidligere. Styret stiller seg positiv til dette. 

Den nye utregningen finner dere under regler for mestvinnerlisten. 

04.01.2016

Nytt år og nye muligheter. Husk at det er valg i klubben i år også og dersom du ønsker å bidra og være med å ta gode valg for rasen og klubben fremover, så er det bare å fremme forslag til kandidater til valget. 
Frist for innsending av forslag er 16.01.2016
Forslag sendes på e-post til May-Britt 

Forslag til saker sendes til leder23.12.2015

Da vil jeg få ønske alle våre medlemmer og deres firbente venner en gledelig jul og takke for året som har gått. 
Det har vært ett fint år og vi er glad for å se at klubben er i vekst og at vi har så mange dyktige og engasjerte medlemmer. 
Takk for at dere støtter opp om klubben og aktivitetene våre. 
Ta vare på hverandre, kos dere i julen med vår herlige rase! 
Vi håper dere vil være med oss til neste år også.
I slutten av året eller starten av Januar vil det være mulig å betale medlemskapet sitt for 2016. 
Da vil det være tilgjengelig på ”min side” på NKK`s hjemmeside. 
Husk også at det skal være valg på leder og styremedlemmer i klubben. Har du lyst å ta del av utviklingen i en fin klubb, så har du muligheten nå :)Uttrykksikonet smile 
Mvh. Frøydis


14.11.2015

Styremøte 16.11. Dersom medlemmene har saker dere ønsker at vi skal ta opp, bes det sendes inn ila dagen. 
bichonhavanais@klubb.nkk.no


01.11.2015

Klubben vår er i positiv utvikling og vi teller i dag 479 medlemmer. 
Får vi 500 medlemmer i løpet av året?

Da vil medlem nr. 500 få en gave fra Styret Uttrykksikonet smile Samt ett medlem som vi trekker blant de som allerede er medlem Uttrykksikonet smile 
Det blir spennende å se om vi når målet :) 29.10.2015
Det har kommet endel medlemsblader i retur. Har du flyttet og fått ny adresse, kan du lett endre informasjonen selv på "min side" på Dogweb. 

Medlemslistene kjøres ut i fra de til enhver tid gjeldende adressene på Dogweb. 
Så er det noen som savner medlemsbladet i posten, så er det nok greit å få endret adressen så dere er sikker på å få julenummeret i posten. :) 


22.10.2015
Da har jeg sittet timevis (nesten en hel arb. dag) med oppdatering av klubbens oppdretterliste og vært innom de fleste hjemmesidene for å finne nødvendig informasjon som skal presenteres. 
Om jeg ikke har funnet det, så har jeg kontaktet oppdretterne privat. 
Jeg ber om forståelse for at ikke alt er 100% klart for alle samtidig og synes det er fint at dere sender en HYGGELIG henvendelse med rettelser dersom det er noe feil. Jeg retter fortløpende om det er feil i informasjonen som ligger ute. 
Men jeg vil få påpeke at INGEN er tatt bort eller uteglemt! 
De som er tatt bort har bedt om det. 

Er det noen som ønsker å overta som webmaster eller redaktør, så blir jeg veldig glad for det. 
Det er bare å sende en e-post til styret


21.10.2015
Oppdretterlinkene blir i disse dager oppdatert til å inneholde både link til hjemmeside, hvor i landet man holder til, samt e-post adresse og tlf. nr. Dette er ikke gjort på 123, så jeg ber om en smule tålmodighet :) 
Er det noen som ikke ønsker denne informasjonen tilgjengelig på klubbsiden, ber vi om at dere tar kontakt umiddelbart og informerer om at det skal tas bort. 


19.10.2015
Styret vil få takke Siren Næs og Tina Heier for flott teamwork i helgen. 
Å få løpende oppdateringer med resultatene på Norsk Vinner utstilling er ikke alle forundt!
Tusen hjertelig takk for super innsats, Siren og Tina! 

Tina har også tatt over 500 bilder av hundene som deltok! 
Vi er heldig som har så engasjerte og dyktige medlemmer i klubben vår. 
Titt innom FB siden Gaia the Havanese. 


15.10.2015
Vedr. svar fra NKK ang.bruk av strikk på utstilling. 

Styret var i går i kontakt med NKK igjen og forhørte oss om hvordan vi kan gå videre med denne saken. 
Det viser seg dessverre at det kan bli noe komplisert. 
Her er svar fra NKK: 
 FCI direkte kan nok ikke gjøre noe med mindre rasen er hjemmehørende  i ”Ikke FCI medlemsland ” 

De mener imidlertid at vi ev. kan henvende oss til raseklubben i landet som har ansvaret for rasen i FC I, og se om man får til en dialog med dem.

Slik vi ser det, vil det være tungtveiende med solid støtte i flere FCI land.  Vi har fått vite at Danmark ikke ønsker det velkomment. 

Styret kan ikke se at vi har kapasitet og mulighet til å starte opp med denne undersøkelsen. Men, dersom noen skulle ønske å sitte i en komite å arbeide videre med saken er vi positive til det. 
Det synes naturlig at en leder av en slik komitè er forslagstiller og mulig 2-3 personer til som brenner for å få gjennomslag for det.
Vi vil da poengtere at en komitè er underlagt styret og at det som ev. sendes. skal godkjennes av oss.

Vi vil også påpeke at vi må forholde oss til FCI sine rasestandarder, da vi er underlagt NKK som igjen er medlem av FCI. 


13.10.2015

Vi har i dag mottatt svar fra NKK ang. bruk av strikk på utstilling. Svaret er som følger: 

"Viser til henvendelse fra Norsk Bichon Havanais Klubb vedrørende bruk av hårstrikk på rasen på utstilling. 
NKK har ikke har anledning til å «innføre» egne bestemmelser for dømming av rasen i Norge.   

NKK må følge det som fremkommer i rasens standard, eks. om pels/hårlag: 

Underullen ikke særlig utvikler og kan mangle helt. Dekkpels meget lang (12-18 cm hos voksne), bløt, flat eller bølget, og kan danne krøller. Klipping, trimming eller fjerning av pels ikke tillatt. Unntak: Pelsen på potene kan stelles; pelsen på pannen kan kuttes noe so det ikke dekker øynene, pelsen på snuten kan klippes noe, men naturlig lengde foretrekkes.  

Vi beklager at vi ikke har mulighet til å imøtekomme klubben i fm denne henvendelsen." 

Mvh 

MARIANNE ONO NJØTEN
Avdelingsleder Aktivitetsavd. 


07.10.2015
Vedr. søknad til NKK om krav om øyenlysning og patella attester ved registrering av kull. Saken blir tatt opp i Sunnhetsutvalget 21. oktober. 

Saken vedr. bruk av strikk på utstillinger har vi ikke fått berammet noen dato, men NKK har enda ikke sett på saken. 
Dette er ting vi ikke styrer tiden for selv, men er prisgitt tiden NKK trenger til å behandle det.


02.10.2015
Kjære oppdretter... Husk å melde inn dine valpekjøpere i klubben. Det kan du gjøre til rabattert pris. 
Etter 01.09 kun halv pris ut året 


30.09.2015
Vi har fått en annonse side på hjemmesiden vår.
Her får annonsørene i medlemsbladet mulighet til å annonsere på hjemmesiden mot ett tillegg i prisen. 

Vi er også i gang med planleggingen av rasespesialen for 2016. Denne vil bli avholdt på Steinvik Camping ved Hamar 14.08.2016 Det blir i forbindelse med NKK`s utstilling. 
Utstillingskomiteen har opprettet en FB side for arrangementet. Her kan man følge og kommentere dersom det skulle være spørsmål. All nyttig informasjon går likevel ut på klubbens FB side og her på hjemmesiden.


02.09.2015
En liten opplysning til deltagerne på rasespesialen på Lillestrøm. 
Som de fleste forhåpentligvis har fått med seg, får vi ikke kritikker denne dagen. 
Derfor har styret valgt å lage en flott diplom med hundens navn, reg. nr., klasse, eier og premieringen den oppnår. 

Så om du er ferdig i ringen og ønsker å gå hjem eller gjøre andre ting, så husk diplomet før du går :) 


25.08.2015

Klubben vår vokser og vi er så glad for å se at medlemsantallet øker. Pr. i dag har vi 460 medlemmer Uttrykksikonet smile 
Veldig hyggelig Uttrykksikonet smile
Håper mange har anledning og lyst til å ta turen innom rasetorget vårt på Lillestrøm Arena 4. og 5. september. 
Rasetorget er bemannet hele dagen og her er også anledning til å få med seg informasjonsheftet vårt og en hyggelig prat med våre engasjerte og koselige medlemmer :) 

Rasespesialen: 

Denne går av stabelen 05.09.2015 på Lillestrøm Arena. Vi har fått tildelt ring 13 i Hall D. 
Dersom alt går som planlagt og ringen vår er klar i god tid, så starter bedømmingen kl. 13.00. 17.08.2015

Dette er fredag 04.09.2015. EDS utstillingen. 


06.08.215

Styret får spørsmål om når det er forventet at rasen vår har fremmøte tid på EDS og på rasespesialen.

NKK har ikke sendt ut sine PM enda og vi kan derfor ikke si noe om det annet enn at det er mange påmeldte til EDS og det er da stor sannsynlighet at vi starter tidlig denne dagen. (Fredag) 
Lørdag har vi tilgang til ringene når de er ferdig og vi har fått en pekepinn på at det er ca. kl. 13.

Siden vi har så mange påmeldte vil vi ikke få kritikker på hver enkelt hund, men styret vil lage diplomer hvor det fremgår hvilken premiegrad som er gitt.

Klubbens rasespesialside på FB vil nå bli lagt ned, men all relevant info om spesialen vil som tidligere bli lagt ut på klubbens offisielle FB side og klubbens hjemmeside. 

Det har kommet en henvendelse  om at Havanaiser`n nr. 2 ikke er tilgjengelig for alle medlemmer. Det har ligget ute her på klubbens hjemmeside siden det ble publisert, men det har kanskje vært vanskelig å finne. Nå ligger det tilgjengelig på hovedsiden og det er bare å klikke på linken og lese og hygge seg. 
Vi beklager dersom ikke alle har funnet frem. 


26.06.2015
Nå er avgjort hvor rasespesialene for 2016 og 2017 skal være og dommere er også på plass :) 

I 2016 blir den avholdt på Hamar 13.august 2016 ,Steinvik camping Moelv. Dommer: Michael Leonard, Irland I 2017 blir den lagt til Stavanger. 10.09.2017. Rogaland, Nærbøhallen. Dommer: Annete Bystrøm, Danmark 

Begge utstillingene blir arrangert motsatt dag av NKK`s utstillinger. Så her blir det mulighet for to storcert. 

07.06.2015
Som tidligere nevnt skal vi avvikle shopen vår og det vil være mulig å få kjøpe endel av beholdningen vår på Frya. Husk å ta med kontanter :) 
Titt innom shopen og se hva som frister.


02.06.2015
PM og informasjon for rasespesialen på Frya 12.06 er nå sendt ut til medlemmene. Det er med glede vi ser at så mange har meldt på. 51 påmeldte totalt med valper og voksne til offisiell bedømming.

Vi ønsker dere alle velkommen til en innholdsrik og flott helg. 

05.05.2015

Det nye styret har nå avholdt sitt 2. styremøte og satt opp plan for de neste møtene frem til sommeren.  
Ønsker dere saker tatt opp på møtene, må disse være styret i hende en uke før møtet. 


24.04.2015

Vi ønsker oss distriktskontakter i flere deler av landet. Er du interessert, så send en e-post til styret
bichonhavanais@klubb.nkk.no


13.04.2015

Takk til våre medlemmer….
Styret vil takke for bra fremmøte og kjempefint møte i helgen. Veldig kjekt å se at man kan ha en gjennomgående hyggelig tone og respektere hverandres meninger.
Vi er takknemlig for støtten til det nye styret og vi lover å gjøre vårt beste for at medlemmene skal ha en fin klubb og være i.
En stor takk til Siren Næs som hurtig og greit fikk skrevet referat, fikk det undertegnet og overlevert styret :) 


11.03.2015
Styret og redaktøren ønsker å få i gang stafettpinnen i Havanaiser`n igjen og vil da starte på begynnelsen av alfabetet. De som har vært presentert i tidligere utgaver, får vente til alle andre har fått presentert seg. 
Vi ønsker også å få inn en side som heter "Dele erfaringer".  Det være seg valpekull, fødsler, reiser med hund, utstillinger... osv. 
Ikke nødvendigvis bare solskinnshistorier, men noe som kan være av interesse for andre. Kanskje kan man hjelpe andre til å få en fin tur, slippe en vanskelig situasjon eller rett og slett bare dele kunnskap :) 

25.02.2015
Styret jobber med ulike saker utenom styremøtene også. Denne uken har vi fått spørsmål om man skal publisere flere resultater/premiegrader enn vi har pr.i dag på klubbens hjemmeside.  
V
i har sett på saken og er av den formening at vi kan beholde presentasjonen av resultater slik den er pr. i dag.
Very Good og Good mener vi må være opp til den enkelte eier om de ønsker det presentert eller ikke.
Dersom det er av interesse for den enkelte som oppnår denne premiegraden å få det presentert, vil vi oppfordre dem å be spesifikt om det. Dermed trår man ikke over eiers grenser, men nekter heller ikke for å få det lagt ut på klubbens hjemmeside.
______________________________________________

Videre ønsker vi å delegere oppgaver til de rette instanser for hva man har kompetanse på og i den forbindelse ønsker vi at avlsrådet skal være den som tar imot spørsmål og tlf fra medlemmene ang. avl.
Vi henviser medlemmene til å kontakte Kim Bellamy som er leder i avlsrådet.
_________________________________________

Havanaiser`n sendes trykkeriet i dag og inneholder innkalling og forslag på kandidater til valget. 
_________________________________________

18.02.2015
Klubben trenger DEG Uttrykksikonet smile Ja, det er sant... Uttrykksikonet smile Akkurat deg Uttrykksikonet smile 
Vi ønsker nemlig å knytte til oss dyktige medlemmer som brenner for rasen og har lyst å bidra og gjøre en innsats for oss alle. 
Vi trenger flere som kan være med i utstillingskomiteen og har lyst og anledning til å hjelpe til med å gjennomføre to flotte rasespesialer i år! En i forbindelse med Hav-A-Nais Wekkend i Juni og en i forbindelse med Eurapvinner utstillingen på Lillestrøm i September! 
Her er det duket for flotte helger sammen med mange utstillere fra inn og utland og ikke minst mange flotte Havanaiser å hvile øynene på Uttrykksikonet smile 
Vi ønsker oss også noen medlemmer og ildsjeler som bor i Oslo/Lillestrøm området som kan ta del i rasetorget vårt på Lillestrøm. Her kan dere få prate om det vi alle liker aller best å prate om, nemlig vår fantastiske rase! 
By på en kopp kaffe, litt frukt og hyggelig samtale og dele ut informasjonshefter og veiledning om rasen! 

Høres dette ut som det er noe for DEG?

Prat gjerne med andre medlemmer og hør om det er flere som kunne tenkt seg denne fantastiske muligheten. Man er alltid bedre med å være flere Uttrykksikonet smile Ikke minst blir det nok en fin anledning til å treffe mange nye mennesker. 
Har du lyst har du lov Uttrykksikonet smile Vi i Styret blir veldig glad for å høre fra DEG Uttrykksikonet smile 
En form for påskjønnelse for å stille opp denne helgen blir det helt sikkert også Uttrykksikonet smile
 
Kontakt oss på bichonhavanais@klubb.nkk.no 
Uttrykksikonet smile


14.02.2015
Nytt fra styret.
Da vår leder, Elin Isaksen, er svært opptatt med jobb og studier, ønsker hun å stille sitt kandidatur til rådighet til valget.
Det vil si at vi trenger suppleringsvalg på leder i 1 år.
Pga. denne situasjonen blir fristen for innsendelse av forslag til kandidater til verv satt til fredag 20.02.2015
Årsmøtet vil, som tidligere annonsert, bli avholdt i Bergen 11.04.2015.
Vel møtt.

Styret har bedt medlemmene om å sende inn forslag på kandidater til valget til klubbens offisielle e-post adresse. Dette på bakgrunn av at vi ikke får kontakt med eller tilbakemelding fra valgkomiteens medlemmer.
Situasjonen er nå faktisk slik at vi må anse at vi ikke har en fungerende valgkomitè til dette årsmøtet og valget.
På bakgrunn av dette har vi tatt kontakt med organisasjonsavdelingen i NKK, da vi må vite hvordan vi forholder oss i en slik situasjon.
Vi har fått informasjon om at det er bare å avholde årsmøtet med valg! Så lenge man har kandidater til de vervene som skal fylles, så kan dette gjennomføres uten valgkomiteens innstilling for kandidatene. 
Vi ber derfor alle som har kandidater til de vervene som skal besettes om å sende det til klubbens offisielle e-post adresse eller postadresse innen 13. 02. 2015
bichonhavanais@klubb.nkk.no
Norsk Bichon Havanais Klubb
v/Elin Isaksen
Postboks 68
9134 Hansnes
NB! Dersom dere har sendt inn til e-post adressen som er oppgitt i innkallingen, ber vi dere om å sende dette til klubbens adresse også.
Vi anser medlemmene som varslet i saken. Det er informert om på klubbens hjemmeside, FB side og på e-post.
Vel møtt til årsmøtet og valget i Bergen 11.04.2015
Mvh. Styret i Nbhk. 10.10.14
Styret er i full gang med å planlegge rasestand og aktiviteter i forbindelse med Dogs4all på Lillestrøm helgen 14-16 november. Vi håper mange har lyst til å delta på raseparaden som arrangeres alle dager. Dette er en fin måte å presentere rasen for et stort publikum. Ta kontakt med styret om du er interessert.
Vi holder også på med å planlegge lokaliteter for rasespesialen både for 2016 og 2017. Spesialen i år var en stor suksess, og vi tar med oss de erfaringene derfra i videre planlegging.
Nå er det like før et nytt medlemsblad er klart, så hvis du sitter på noe du vil dele med resten av medemmene er du velkommen til å kontakte vår redaktør, Frøydis på medlemsblad@nbhk.info
Styret inviterer til julebord i anledning Dogs4All.

Kontakt oss på  bichonhavanais@klubb.nkk.no

Informasjon til våre medlemmer i Nbhk.

17.09.2014
Årsmøtet for 2015 skal avholdes den 11.04.2015 i forbindelse med NKKs utstilling i Bergen denne helgen 


01.06
Revisjon av regler for mestvinnerlisten
På Årsmøtet 2014 ble det bestemt at reglene for mestvinnerlisten skal gjennomgår, og man skal se på mulige endringer. Styret nedsetter i disse dager en komite som skal gjøre dette arbeidet. Har du lyst til å være med i denne komiteen, ber vi deg ta kontakt med styret. bichonhavanais@klubb.nkk.no


RAS
Avlsrådet jobber med RAS, og vil ha ferdigstilt arbeidet i løpet av første halvår. Avlsrådet har innhentet infomasjon fra oppdrettere og andre fagpersoner. Avsrådet har også gode råd fra Sveriges raseklubb.


Eksteriørdommerkonferanse
NBHK har søkt om å få avholde eksteriørdommerkonferanse i forbildelse med Euro Dog 2015. Styret skal sette sammen et rasekompendium som skal presenteres for dommerne. Dette kompendiet vil også være tilgjengelig i salg etter konferansen.


Utfyllende informasjonshefte om havanais
Styret holder på å utforme et informasjonshefte om rasen. Dette vil være et utfyllende hefte som gir tips og råd i forhold til valpetiden, pelsstell og så videre. Dette heftet har lenge vært etterspurt blant nye havanaiseiere, og vi håper det være til hjelp. Heftet vil være tilgjengelig til digital nedlasting fra vår hjemmeside innen november.


Redaksjonskomite:

Styret ønsker å knytte til seg en redaksjonskomite som kan hjelpe til og bidra med stoff til bladet og hjemmesiden. Send en mail til leder@nbhk.info eller bichonhavanais@klubb.nkk.no


 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2022
CMS: Netthund.no