Arvelig katarakt

Katarakt eller grå stær er betegnelse på en blakking eller fortetting av øyets linse som normalt er glassklar.

Katarakt kan skyldes skade på øyet, stoffskiftesykdom, forgiftning, infeksjon. sykdommen kan være sekundær til andre sykdommer (f.eks. PRA) Hos de fleste hunder med katarakt skyldes den arv. Katarakt kan på denne bakgrunn klassifiseres ut fra årsak.

Klassifisering kan også ta utgangspunkt i utviklingsgrad og utbredelse eller alder for opptreden - medfødt-, ungdoms- eller utviklings- eller alderdomskatarakt.

En beskrivelse av en katarakt tar utgangspunkt i utviklinggrad, utbredelse og anatomisk lokalisasjon. Angående anatomisk lokalasjon er det nyttig å være klar over enkelte begreper: Linsen er bygget opp av en kjerne omgitt av en bark og en linsekapsel. Linsen er festet langs ekvator som deler linsen inn i en fremre og en bakre halvdel med en fremre og en bakre pol.

I Norge er arvelig katarakt registrert siden 1986 som en del av registreringen av arvelige sykdommer på hund.

Hvis eieren merker noe galt, er det at hunden ser dårligere enn før eller at den er hvit/grå innenfor pupilllen i øyet. Arvelig katarakt kan opptre ved varierende aldre og for de fleste rasers vedkommende med variert utbredelse og lokalisasjon. I prinsippet vil en arvelig katarakt angå begge øyne og vokse i utbredelse. Katarakt medfører ikke smerte.

For de fleste rasers vedkommende er arvegangen ufullstendig utredet, men stort sett antar man at katarakt nedarves dominant (fra en av foreldrene) med ufullstendig arverekke og varierende utbredelse. Det vil si at selv om alle hunder som har arveanlegget for katarakt i prinsippet får sykdommen, kan enkelte hunder være bærere av arveanlegget uten å få katarakt, og sykdommen kan vise seg med varierende utbredelse.

Hunder som har katarakt bør ikke brukes i avl. Da arvegangen ser ut til å være prinsipielt dominant behøver man vanligvis ikke ta ut av avl søsken eller eventuelle frie avkom fra katarakthunder.

Hunder som er blinde eller ser svært dårlig kan opereres forutsatt at ikke andre sykdommer er primære. Behandling av hunder som ser brukbart er ikke nødvendig. Det finnes ingen behandling som kan stoppe eller sinke utviklingen av en katarakt.

Dette er utdrag fra en artikkel av Veterinær Trond Bergsjø i boken "Hund, avl og helse", utgitt av Smådyrpraktiserende veterinærers forening. Gjengitt med tillatelse av SVF.

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2024
CMS: Netthund.no