23.09.2021 NB! NYE REGLER FRA ECVO TIL ØYENLYSERE

Fra 20.sep 2021 har norske øyenlysere fått nye retningslinjer for utfylling av EVCO skjema.

Derfor må teksten i NBHK sine retningslinjer revideres.

Dette til info for oppdrettere og medlemmer og andre, som ønsker å sjekke dog web.
Tekst i rødt er basert på forklaring fra Ropstad.

Mvh Avlsrådet  

 

NBHKs retningslinjer for avl.  

Øyelysning (obligatorisk ved avl)

Eiere av bichon havanais bør påse at egen hund blir øyelyst. Øyelysning anbefales ved fylte 2, 4 og 6 år. Det kreves at øyelysinger ikke er eldre enn 1 år (12 mnd) ved paringstidspunkt. Avlskrav for øyediagnoser: 

Atresi Punctum Lacrimalis/manglende tårepunkt: Kan brukes i avl, men bør parres med hund som ikke har samme feil.

Distichiasis/ektopiske cilier/feilstilte øyehår: Hunder med mild eller moderat grad kan brukes i avl, men bør parres med hund som ikke har distichiasis/ektopiske cilier/feilstilte øyehår.

Katarakt (ikke medfødt): Skal ikke brukes i avl dersom det er krysset av for «affisert».

NB. Nytt av 20.09.21

Dersom det er krysset av for affisert og underpunktet «andre»,  kan hunden brukes i avl, men anbefales å pare mot fri. Disse forandringene har tidligere kun blitt beskrevet under «beskrivelse». 

Alle andre underpunkter  enn «andre» på pkt 15 anbefales ikke brukt i avl.

Dersom det er krysset av for «usikker» eller «mistenkt», anbefales det at man ikke avler på hunden før øyediagnosen er ytterligere utredet.

Katarakt (medfødt): Skal ikke brukes i avl dersom det er krysset av for «affisert». Dersom det er krysset av for «usikker» eller «mistenkt», anbefales det at man ikke avler på hunden før øyediagnosen er ytterligere utredet.

Persisterende Pupillmembran (PPM): Hunder med små forandringer kan brukes i avl, men bør parres med hund som ikke har PPM. Dersom det er krysset av for «affisert», vurderer øyelyseren forandringene som så alvorlige at hunden ikke bør brukes i avl.

Primær Linseluksasjon: Bør ikke brukes i avl. Deres foreldre, søsken eller avkom bør brukes med forsiktighet.

Retinal Degenerasjon (PRA): Skal ikke brukes i avl. Deres foreldre, søsken eller avkom bør heller ikke brukes i avl.

Retinal Dysplasi (fokal, multifokal eller geografisk): Kan brukes i avl, men bør parres med hund som ikke har retinal dysplasi.

Retinal Dysplasi (total): Skal ikke brukes i avl

____________________________________________

Samarbeidsprosjekt for refusjon av kostnad ved øyelysning av
eldre bichon havanais
 

Forhåndsgodkjenning av refusjonav øyelysningskostnad for eldre NYE  havanais  


Sammendrag av vitenskapelig artikkel om ulike pelsvarianter

Korthår hos Havanais (bør leses etter artikkelen over)

Innlegg i  1. Havanaisern 2015

RAS


 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2022
CMS: Netthund.no