Norsk Kennel Klubs Webpolicy    - Les hele NKK`s dokument her

I dag er det naturlig å benytte seg av internett som informasjonskanal for både NKK, klubber og
enkeltpersoner/oppdrettere. Undersøkelser viser at internett er den viktigste kanaler når folk flest
søker informasjon om hund og hunderelaterte aktiviteter. Derfor har nettsider blitt et viktig organ og
ansikt utad for oppdrettere, klubbene og NKK. Det er klubbene som har ansvaret for den enkelte
rase, og det er de som har den beste fagkunnskapen om sin(e) rase(r).

En rolle som offisiell forvalter av de(n) enkelte rasen(e) bærer med seg et ansvar for at nettsiden som
kommunikasjonskanal fyller den samme, seriøse rollen. Derfor er det viktig at alle er bevisst på hva
de skriver og vet hvilket ansvar de har når de legger ut saker på internett.

Privatpersoner og oppdrettere på sin side må være klar over at de også er representanter for den
enkelte rase, da folk ofte lett kan klikke seg til deres sider.

Det er viktig at nettsider ikke misbrukes, men tvert imot brukes på en hensiktsmessig og
gjennomtenkt måte. Det krever mye ressurser å rydde opp i konflikter som kan oppstå på bakgrunn
av innlegg i nettbaserte medier. I enkelte tilfeller kan saker gå langt, være både tidskrevende og føre
til betydelig kostnader for klubben/personer.
 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2023
CMS: Netthund.no