Nytt fra styret 2022

04.11.2022

Årsmøtet avholdes i forbindelse med rasespesialen helgen 16-18 juni 2022. 
Møtet blir avhold fredag 16.06.2022 om ettermiddagen. Ca. kl. 18. (med forbehold) 


04.11.2022

Styret har besluttet å oppløse klubbens eksisterende avlsråd og dannet et nytt utvalg som får navnet avls og sunnhetsutvalget. Dette har bakgrunn i styrets ønske om å ha større fokus på generell sunnhet for rasen og ikke bare avl. Styret har et ønske om flere medlemmer av avls og sunnhetsutvalget.
Om du ønsker å bidra til klubbarbeid og være med i dette utvalget, så sender du en mail til styrets leder, Elisabeth Bolsgård


30.10.2022

Styret har besluttet å endre sted for rasespesialen 2023 til Vestby Hyttepark. Datoene er de samme (17-18. juni). Vi har ikke reservert boenheter her, så her er det fritt frem å booke selv, men oppgi gjerne at det er på NBHKs arrangement dere skal, siden det er to andre utstillinger der samme helg.


14.01.22
Norsk Bichon Havanais klubb – Årsmøtet 19.03.22 Kristiansand

Følgende verv er på valg:

Styret
Leder – på valg for 2 år.
2 x styremedlem – på valg for 2 år.
2 x varamedlem – på valg for 1 år.

Revisor
Revisor – på valg for 2 år.
Vararevisor – på valg for 1 år.

Valgkomiteen
Medlem – på valg for 2 år
Varamedlem – på valg for 1 år

Forslag på kandidater til valg må være valgkomiteen i hende 6 uker før valget, dvs. senest 05.02.22.
Det er mulig å sende på mail til leder Lene-Katrin Rasmussen: valgkomiteen@nbhk.info
Merk emnefeltet: Kandidat til valg 2022.

Forslag kan også sendes pr. post til: Lene-Katrin Rasmussen, Storåsen 126, 5132 Nyborg.
Kandidater som det sendes forslag på,
ha gitt sitt samtykke til å stille til valg.

Forslag til saker må være styret i hende 6 uker før valget, dvs. senest 05.02.22.
Det er mulig å sende på mail til leder Elisabeth Bolsgård:
leder@nbhk.info
Merk emnefeltet: Saker til årsmøtet 2022.
Forslag kan også sendes pr. post til: NBHK v/Elisabeth Bolsgård, Vestre Olsvikveg 40, 6019 Ålesund.

NB! Dersom NKK Kristiansand avlyses, flyttes årsmøtet til Trondheim i forbindelse med
rasespesialen 28.05.22. Fristene for saker og forslag vil fortsatt være 05.02.22.


Last ned pdf. fil her

-------------------------------------------------------------
11.01.22
Godt nytt år til alle våre medlemmer. 
Styret har allerede avholdt sitt første styremøte i 2022. Effektivt og ryddig som vanlig. Vi er glad for å endelig kunne legge ut hannhundlisten som nå er godkjent både av avlsrådet og styret. 
Skjema for hannhundlisten finner dere her - Hannhunder tilgjengelig for avl, blir lagt ut etter hvert som avlsrådet får innsendte skjema. Pr. i dag er det ikke noen tilgjengelige hannhunder på siden vår. 

Vi tok også opp igjen valpeprisen, mer om dette kommer i referatet i løpet av en uke. 
Videre diskuterte vi også alternativer for årsmøtet dersom NKK i Kristiansand ikke lar seg gjennomføre pga. coronasituasjonen. 
Dommerkompendiet er under arbeid. 

Vi er også glad for å kunne invitere til nytt webinar for våre medlemmer. Oppdrettere som har betalt for å stå oppdretterlisten får dette gratis, øvrige medlemmer betaler kr. 100,- for å delta. 
Denne gang er det William Bredal som skal ta for seg ernæring. 
Webinar 14. februar klokken 19-21.


NB! 

Reglene om premierte avlshunder eller avlsbedømming blir ikke innført fra årsskiftet, da er det vanskelig å forutse om det blir mulig å avholde utstillinger eller ikke. 
Pr. i dag er det kun ved klubbens egne utstillinger at det er mulig å få en vurdering. 
Vi ser på andre muligheter for å få dette i stand, men det vil ta tid å gjennomføre. 

Mvh. Styret. 

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2024
CMS: Netthund.no