Patellaluksasjon

Patella eller kneskålen ligger i furen mellom de to leddrullene nederst på lårbenet. Normalt skal patella ligge i patellafuren rett fortil på bakbenet og i høyde med kneleddet.
Den skal ikke kunne skyves ut av patellafuren.
Patellaluksasjon betegner den tilstand da patella ikke lenger ligger stabilt på plass. Den glipper ut av stilling, lukserer. Luksasjon sees både innover og utover. Patellaluksasjon brukes også om den tilstanden der patella ligger på normal plass, men lett kan forskyves til siden.
Patellaluksasjon sees hos de fleste hunderaser og også hos katt. Undersøkelser viser at det er en overvekt av tillfeller blandt miniatyrrasene.
Patellaluksasjon registreres i ung alder og lidelsen forekommer på begge bakben samtidig i ca. 25% av tilfellene.

De fleste tilfellene av patellaluksasjon blir oppdaget fordi hunden begynner å halte. Haltheten kan imidlertid variere fra periodevis litt halt til at hunden overhode ikke trår på foten. Det mest åpenbare funn i tillegg til haltheten er at patella er luksert eller lett kan lukseres. Her er det imidlertid fallgruver. Det er ikke uvanlig at hunder har patellaluksasjon uten å vise nevneverdige symptomer. Det er også viktig å merke seg at patellaluksasjon ikke er et resultat av forandringer i selve patella, men et resultat av forandringer i hele bakbenet som til slutt fører til at patella lukserer.
Patellaluksasjon forekommer hos de fleste raser, men med sterkt varierende hyppighet mellom de forskjellige rasene. Dette tas til inntekt for at arv har betydning for utvikling av lidelsen. At lidelsen ofte forekommer på begge bakben samtidig peker i samme retning.

Patellaluksasjon er et resultat av feil utvikling av hele bakbenet og vil derfor oppstå i ung alder. Diagnostisk deles lidelsen inn i grader etter hvor uttalte anatomiske avvik som foreligger. Symptomene vil på samme måte variere fra liten eller ingen halthet til hunder som ikke er i stand til å bruke bakbena. Ved vurdering av behandling og prognose nyttes samme gradinndeling. Prognosen blir dårligere med stigende grad og med økende vekt på hunden.

Ved behandling av patellaluksasjon reiser det seg flere spørsmål. For det enkelte individ er behandlingen en balanse mellom hva som er teknisk mulig og hva som er etisk forsvarlig. For de raser hvor patellaluksasjon er mest utbredt er det et spørsmål om lidelsen lar seg begrense ved avlsmessige tiltak, og om det er riktig å behandle dyr som har lidelsen og dermed kamuflere problemet.

Dette er utdrag fra en artikkel av Veterinær Lars Lønaas i boken "Hund, avl og helse", utgitt av Smådyrpraktiserende veterinærers forening. Gjengitt med tillatelse av SVF.

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2023
CMS: Netthund.no