LEGG-PERTHES SYKDOM

Legg-Perthes sykdom er en hofteleddssykdom. Tilstanden er karakterisert røntgenologisk som en avflatning av lårhodet. Lidelsen ble første gang beskrevet hos hund i 1937.
Legg-Perthes sykdom forekommer kun hos dvergrasene. Det er ingen forskjell i kjønnsfordelingen på denne sykdommen hos hund.
Sykdommen oppstår i løpet av det første leveåret, varierende fra 3-13 mnd. Gjennomsnittlig alder for opptreden av symptomer er ca. 7 mnd.

I de fleste tilfeller oppstår det gradvis halthet på et bakben. Kun hos 10-15% opptrer sykdommen i begge bakbena. I noen tilfeller observerer eier en akutt oppstått bakbenshalthet. Ofte kommer og går symptomene i begynnelsen, men øker slik at hunden til slutt ikke vil belaste beinet i det hele tatt. Hunden har smerter i hofteregionen, særlig dersom lårbenet føres utover. Lårmuskelaturen svinner i mer eller mindre grad.

Diagnosen bekreftes ved røntgenundersøkels. På røntgenbildet ser man forminsket tetthet i knokkelstrukturen i lårhodet. I de alvorlige og langtkomne tilfellene blir det konturforandringer i form av avflatning av lårhodet og beinpåleiringer i hofteskålen og rundt lårhalsen. I milde tilfeller (ca. 25%) skjer det en spontan avhelning ved at sykt benvev erstattes av nydannet vev. Lårhodets kontur vil imidlertid alltid være forandret.

I de alvorlige tilfellene som medfører konstante smerter, er det nødvendig med operasjon hvor lårhodet fjernes. Lårhalsen avrundes nøyaktig slik at den kan danne "leddflate" mot hofteskålen. Etter operasjon er det svært viktig med fysioterapi i form av aktive og passive bevegelser av det nye "leddet". Svømming kan være en fin postoperativ aktivitet. De fleste pasientene blir smertefrie etter en slik operasjon.

Årsak.
Teorier om hormonelle påvirkninger på blodforsyningen til vekstsonene i lårhodet har vært fremsatt. Foringsmessige forhold anses ikke å påvirke sykdomsforekomsten. Noen klar arvegang ved sykdommen er foreløpig ikke påvist. Familiær forekomst har vært vist hos west higland white terrier og hos fox terrier, og man antar derfor at arv har betydning for forekomsten av sykdommen.

Utdrag av artikkel skrevet av vet. Marianne Langeland i boken "Hund, Avl og Helse"

Dette er utdrag fra en artikkel av Veterinær Marianne Langeland i boken "Hund, avl og helse", utgitt av Smådyrpraktiserende veterinærers forening. Gjengitt med tillatelse fra SVF.


 

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2024
CMS: Netthund.no