Kontingent

Jfr. Årsmøtet 2016

Kontingenten pr i dag er:

Klubbmedlem:

Familiemedlem:

Klubbmedlem innmeldt av oppdretter:

kr. 275,-

kr.  50,-


                      

I tillegg kommer en "Grunnavgift" som betales årlig til NKK. Denne gjelder ikke for familiemedlem. Grunnkontingenten fastsettes av NKK og er f.t. kr. 140,-.

Eventuelle gebyrer står for medlemmets regning.


Etter 01.09 er det kun halv avgift ut året. 


 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2023
CMS: Netthund.no