Manusfrister 2024

Innlegg som mottas etter fristene, blir eventuelt brukt i påfølgende nummer.

Nr. 1


Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

15. februar  - Vi slår to utgaver sammen og setter fristen til 1 .mars 


Slås sammen med 1. utgave

15. August

15 November

e-post: medlemsblad@nbhk.info
 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2024
CMS: Netthund.no